Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Trợ giúp
Đăng ký tham gia TSI
Đăng ký tài khoản
24/09/2018 16:49 (GMT+7) 0

1.Điều kiện tổ chức hợp lệ

Các tổ chức phải là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ có tư cách pháp nhân phù hợp tại quốc gia  của mình. Đối với Việt Nam:

Các tổ chức hợp lệ: là các tổ chức phải có giấy phép và giấy chứng nhận phù hợp như tổ chức cứu trợ xã hội, quỹ từ thiện (bao gồm cả quỹ tư nhân), tổ chức phi chính phủ quốc tế, Hội, Hiệp hội, hay tổ chức khoa học công nghệ theo đuổi các hoạt động từ thiện.

Các thư viện hợp lệ: Thư viện công cộng có thể được xét như loại hình tổ chức phi lợi nhuận hợp lệ mà không có đăng ký từ thiện chỉ với phần tài trợ phần mềm on-premises và chỉ đối với nơi toàn bộ cộng đồng có thể vào. Vui lòng ghé thăm trang web Microsoft Volume Licensing để biết thêm thông tin về các chương trình cấp phép cho các hoạt động thư viện công cộng.

2.Điều kiện sứ mệnh hợp lệ

Ngoài các tiêu chí nêu trên, các tổ chức đủ điều kiện cũng phải hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận và có sứ mệnh mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: cung cấp cứu trợ cho người nghèo, nâng cao giáo dục, cải thiện phúc lợi xã hội, bảo tồn văn hóa, bảo tồn hoặc phục hồi môi trường, thúc đẩy nhân quyền, thiết lập xã hội dân sự.

Bất kỳ tổ chức nào không đáp ứng các tiêu chí được nêu ở trên trong điều kiện sức mệnh phi lợi nhuận hợp lệ đều không đủ điều kiện cho các chương trình phi lợi nhuận của Microsoft. Các tổ chức không đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Các tổ chức phi lợi nhuận chưa được ghi nhận tư cách từ thiện ở quốc gia của họ;
  • Các tổ chức hoặc cơ quan chính phủ, bao gồm các tổ chức chính phủ quốc tế và các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc. Truy cập Microsoft Volume Licensing for Government để biết thêm thông tin;
  • Trường học, cao đẳng và đại học. Các cơ sở giáo dục chính quy này đủ điều kiện nhận các ưu đãi thông qua các chương trình Microsoft academic volume licensing và không đủ điều kiện cho các Chương trình Phi lợi nhuận của Microsoft, bao gồm cả các trường phi lợi nhuận. Vui lòng truy cập Microsoft Volume Licensing để biết thêm thông tin;
  • Các tổ chức chăm sóc sức khỏe được nằm trong trong Chương trình sức khỏe của Microsoft (Microsoft Health Programs) sẽ không đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của Microsoft, bao gồm, nhưng không giới hạn, bệnh viện, mạng chăm sóc sức khỏe, kế hoạch y tế, tổ chức chăm sóc sức khỏe ngoại trú/ điều dưỡng, nhà điều dưỡng, trung tâm hưu trí, trợ giúp cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại nhà và các tổ chức nghiên cứu về sức khoẻ và phòng thí nghiệm. Truy cập Microsoft Volume Licensing for Health để biết thêm thông tin. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận độc lập với các nhiệm vụ sau: phòng khám sức khỏe cộng đồng, hành vi và phụ nữ; tổ chức nghiên cứu sức khoẻ và phòng thí nghiệm; viện tế bần; các dịch vụ khẩn cấp; và các ngân hàng máu, mô và các cơ quan.
  • Các hiệp hội nghề nghiệp, thương mại và kinh doanh;
  • Các tổ chức thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp;
  • Các tổ chức chính trị, lao động và gia đình;
  • Các tổ chức tân trang máy móc đang lắp đặt các phần mềm được tài trợ lên các máy tính đã được tân trang lại để phân phối hoặc quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận học trường học. Vui lòng truy cập Chương trình Registered Refurbisher Program để biết thêm thông tin.
  • Các cá nhân

3. Người dùng hợp lệ

Ưu đãi phi lợi nhuận chỉ dành cho nhân viên phi lợi nhuận được trả lương, và nhân viên tương đương toàn thời gian không được trả lương  (FTE) có trách nhiệm quản lý hàng ngày, vận hành của tổ chức và ủy thác, và những người sẽ không sử dụng phần mềm bản quyền này để tạo thu nhập cá nhân. Tình nguyện viên, thành viên và người thụ hưởng của tổ chức phi lợi nhuận KHÔNG đủ điều kiện cho đăng ký và giấy phép dành cho phi lợi nhuận. *

* Đối với tình nguyện viên, bạn có thể sử dụng các ưu đãi giảm giá tình nguyện viên.

4. Hạn chế đối với giấy phép

Các tổ chức không thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc bán lại giấy phép hoặc đăng ký phi lợi nhuận cho các tổ chức khác, bao gồm cả tổ chức phi lợi nhuận đối tác hoặc tổ chức chị em độc lập về mặt pháp lý. Ngoài ra, các tổ chức chủ quản, bao gồm cả các chi nhánh nằm dưới kiểm soát, duy trì hệ thống CNTT được chia sẻ hoặc tập trung chỉ hợp lệ cho một tài khoản tài trợ.

5. Không phân biệt đối xử

Microsoft coi trọng và tôn trọng những khác biệt cá nhân và văn hóa và cam kết cung cấp một môi trường hòa nhập luôn chào đón và không bị phân biệt đối xử.

Do đó, các tổ chức sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình phi lợi nhuận của Microsoft nếu họ có chính sách hoặc sứ mệnh có liên quan đến phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng, bồi thường, thăng tiến, chấm dứt, nghỉ hưu, đào tạo, chương trình và/ hoặc dịch vụ dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, quốc gia nguồn gốc, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, nhận dạng giới tính hoặc biểu hiện, tình trạng hôn nhân, mang thai, khuynh hướng tình dục, liên kết chính trị, thành viên công đoàn hoặc tình trạng cựu chiến binh.

Ngoại lệ duy nhất cho chính sách này là dành cho các tổ chức tôn giáo được miễn trừ luật cấm phân biệt đối xử đó.

Thông tin được dịch tham khảo từ trang web của Microsoft.

Đường Link chi tiết: https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits/eligibility

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline hỗ trợ: 0914443686 Click để chát SKYPE